Ilustračná foto - personál

II. psychiatrická klinika

Ilustračná fotka - psychiatria

Personál

Vedenie kliniky

doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.

Prednosta

JUDr. MUDr. Ján Uhrin, MHA

Zástupca prednostu

Mgr. Beáta Krajňáková

Vedúca sestra

Administratíva

Alena Leščinská

Zdravotná dokumentátorka

Lekári

MUDr. Aneta Bednářová, PhD.
MUDr. Slávka Dubinská, MHA
MUDr. Dominika Krídlová
MUDr. Magdaléna Mattová
MUDr. Bronislava Patakiová
MUDr. Eva Straková Kalinová
MUDr. Zuzana Suchá
MUDr. Gabriela Šedivá
MUDr. Jana Vančíková, PhD.