Ilustračná foto - personál

Urologické oddelenie

V súčasnosti sa toto pracovisko profiluje na:

  • onkourológiu,
  • komplexnú liečbu močových kameňov,
  • andrológiu (v úzkej náväznosti na centrum asistovanej reprodukcie),
  • urogynekológiu,
  • urodynamiku.

V rámci uvedených špecializácií vykonáva toto pracovisko kompletnú operačnú činnosť na 34-lôžkovom oddelení od jednoduchých po najkomplikovanejšie výkony, pričom sú v súčasnosti preferované endoskopické a laparoskopické operácie. V liečbe močových kameňov dominuje mimotelové rozbíjanie pomocou vlastného prístroja (extrakorporálneho lithotryptoru) ambulantným spôsobom.