Ilustračná foto - personál

Urologické oddelenie

Personál

Vedenie oddelenia

MUDr. Ľubomír Velk, PhD. MPH

Primár

MUDr. Tomáš Kička, FEBU

zástupca primára

PhDr. Iveta Suchardová

vedúca sestra

Lekári

MUDr. Martin Mošon, MPH
MUDr. Monika Nováková
MUDr. Lucia Karnayová
MUDr. Zuzana Breyl
MUDr. Anna Čulková – Habľáková
MUDr. Zuzana Hajašová
MUDr. Szabolcs Nagy
MUDr. Jakub Bakši
MUDr. Pavol Riznič
MUDr. Barnabáš Susztay, MPH
MUDr. Matúš Ondočko