Ilustračná foto - personál

Urologické oddelenie

Personál

Vedenie oddelenia

MUDr. Ľubomír Velk, PhD. MPH

Primár

MUDr. Tomáš Kička, FEBU

Zástupca primára

PhDr. Iveta Suchardová

Vedúca sestra

Administratíva

Ing. Mária Kováčová

Zdravotná dokumentátorka

Zuzana Mackulinová

sekretárka

Lekári

MUDr. Martin Mošon, MPH
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
MUDr. Monika Nováková
MUDr. Lucia Karnayová
MUDr. Jakub Bakši
MUDr. Zuzana Breyl
MUDr. Anna Čulková – Habľáková
MUDr. Zuzana Hajašová
MUDr. Patrik Dubrovskij