Ilustračná foto - personál

Ústav patológie

Ústav patológie ilustračná foto

Kontakty

Laboratórium Biopsia I.                           2599
Laboratórium Biopsia II.                         2600
Laboratórium Biopsia III.                       2601
Laboratórium Imunohistochémie         2601
Pracovňa laborat. diagnostika                2602

Sekretariát LF UPJŠ                         055/615 2597
Pracovňa lekárov LF UPJŠ             055/615 2590
Pracovňa lekárov LF UPJŠ             055/615 2605
Pracovňa lekárov LF UPJŠ             055/615 2604
Laboratórium LF UPJŠ                   055/615 2608

8

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť

Sekretariát (iba pre pedagogické činnosti)

Zástupca prednostu pre diagnostickú činnosť

Sekretariát (iba pre diagnostické činnosti)

Vedúca laborantka

Pracovňa lekárov