Ilustračná foto - personál

I. psychiatrická klinika

Personál

Vedenie kliniky

personál Jozef Dragasek

MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Prednosta

Personál, Sokoliová

MUDr. Judita Sokoliová

Zástupca prednostu

PhDr. Martina Chylová, PhD.

PhDr. Martina Chylová, PhD.

Zástupca prednostu pre školstvo

Mgr. Marcela Horňáková

Vedúca sestra, zdravotnícky manažér

Administratíva

Ľubica Molnárová

Zdravotná dokumentátorka

Anna Ruščáková

Sekretárka

Lekári

MUDr. Katarína Ackermanová, klapka 3706
MUDr. Jana Bamhorová, klapka 2296
MUDr. Klára Belej Lošonciová, klapka 4654
MUDr. Ján Fidmik, klapka 4439
MUDr. Andrej Figula, klapka 2969
Dr. Vitaliia Hubal, klapka 4654
MUDr. Miraiam Kafková, klapka 4664
MUDr. Marek Kočan, klapka 3713
MUDr. Simona Líšková, klapka 4650
MUDr. Ildikó Lukacsová, klapka 4661
MUDr. Milan Matejčik, klapka 4439
MUDr. Peter Mirossay, klapka 4650
MUDr. Anna Molnárová, klapka 4656
MUDr. Teodózia Olšanská, klapka 2458
MUDr. Mirela Pustová, klapka 4661
MUDr. Terézia Rosenbergerová, klapka 2257
MUDR. Zuzana Zimmermannová, klapka 443

Psychológovia

Mgr. Miroslava Biščáková, klapka 3806
Mgr. Alžbeta Bohušová, klapka 4536
Mgr. Ivana Hlaváčková, klapka 4536
Mgr. Kristína Kažimírová, klapka 4536
Mgr. Katarína Kubárková, klapka 4536
Mgr. Martina Molnárová, klapka 4662
Mgr. Barbora Šuhajdová, klapka 4536
Mgr. Patrícia Vesel Ganoczyová, klapka 2258

Liečební a špeciálni pedagógovia

Mgr. Andrea Orosová PhD.,  klapka 4661
Mgr. Katarína Jareková, klapka 4661
Mgr. Marta Sabolová, klapka 2969

Asistenti a odborní asistenti LF UPJŠ

MUDr. Simona Čarnakovič, klapka 4434
Mgr. Matúš Hrebenár, klapka 2590
MUDr. Dominika Jarčušková, klapka 4434
Mgr. Juraj Martonyik, PhD., klapka 2590
MUDr. Zuzana Vančová PhD., klapka 4434