Ilustračná foto - personál

I. psychiatrická klinika

Kontakty

Sekretariát - Anna Ruščáková - anna.ruscakova@unlp.sk

Príjmová a konziliárna ambulancia

Ústavná pohotovostná služba

Psychiatrické ambulancie dospelí

Psychiatrické ambulancie deti

Psychologická ambulancia dospelí

Psychologická ambulancia deti

Denný psychiatrický stacionár

Linka nádeje

4A akútne oddelenie muži

vedúci lekár 4A oddelenia - MUDr. Milan Matejčík - milan.matejcik@unlp.sk

4B akútne oddelenie ženy

vedúci lekár 4B oddelenia - MUDr. Marek Kočan - marek.kocan@unlp.sk

5A otvorené oddelenie

vedúci lekár 5A oddelenia - MUDr. Peter Mirossay - peter.mirossay@unlp.sk

7A uzatvorené oddelenie

vedúci lekár 7A oddelenia - MUDr. Miriam Kafková - miriam.kafkova@unlp.sk

Ordinár pre stacionár a ambulantný úsek - MUDr. Andrej Figula

Zástupca prednostu pre školstvo - PhDr. Martina Chylová, PhD. - martina.chylova@upjs.sk