Ilustračná foto - personál

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

Ilustračná foto - infekčné

Okrem komplexnej ambulantnej a lôžkovej starostlivosti poskytovanej pacientom so širokou škálou infekčných ochorení pôsobia na klinike aj tri špecializované centrá:

  • Centrum pre liečbu chronických vírusových hepatitíd zamerané predovšetkým na liečbu chronických vírusových hepatitíd B a C, (možnosť objednania na tel. č. 055/615 2206, infekcne.hepatitidy@unlp.sk
  • Centrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb, ktoré zabezpečuje dispenzarizáciu a špecializovanú liečbu HIV pozitívnych pacientov, 
  • Centrum pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu poskytujúce služby cestovateľom ako aj cudzincom v zmysle prevencie a liečby importovaných nákaz. (možnosť objednania na tel. č. 055/615 2204, occh@unlp.sk)