Ilustračná foto - personál

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

Ilustračná foto - infekčné

Kontakty

Sekretariát

Lôžkové oddelenie 1.poschodie

Lôžkové oddelenie 2.poschodie

Ambulancia

Stredisko pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu

HIV ambulancia

Ambulanciu pre akútne stavy (ambulancia ústavnej pohotovostnej služby)