Ilustračná foto - personál

Klinika infektológie a cestovnej medicíny

Ilustračná foto - infekčné

Personál

Vedenie kliniky

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Prednosta

MUDr. Martin Novotný, PhD.

Zástupca prednostu

doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.

Zástupca prednostu pre školstvo

PhDr. Jana Jacková, MPH

Vedúca sestra

Lekári
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
MUDr. Martin Novotný, PhD.
MUDr. Elena Adamkovičová, PhD.
MUDr. Lenka Balogová, PhD.
MUDr. Ján Hockicko
MUDr. Ivana Hockicková, PhD.
MUDr. Milota Kopčová
prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
MUDr. Patrícia Denisa Lenártová
doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.
MUDr. Štefan Porubčin, PhD.
MUDr. Lenka Prigancová
MUDr. Alena Rovňáková
MUDr. Jakub Sekula
prof., MUDr. Ivan Schréter, CSc.
MUDr. Ondrej Zahornacký