Ilustračná foto - personál

Oddelenie laboratórnej medicíny

Kontakty

Sekretariát

Pododdelenie klinickej biochémie a klinickej hematológie

Pododdelenie klinickej imunológie

Pododdelenie lekárskej genetiky

Pododdelenie klinickej farmakológie

Pododdelenie klinickej toxikológie

Statimové laboratórium Rastislavova 43