Ilustračná foto - personál

Oddelenie laboratórnej medicíny

Personál

Vedenie oddelenia

MUDr. Miriam Mitníková

primárka a vedúca POKH

Mgr. Katarína Rosenbergová

vedúca laborantka

RNDr. Ivica Bajusová, PhD.

vedúca POKB a POKT

RNDr. Danica Ševcová, PhD.

vedúca POKI

MUDr. Eva Ruman Pálová

vedúca POLG

doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.

vedúca POKF