Ilustračná foto - personál

Oddelenie laboratórnej medicíny

Personál

Vedenie oddelenia

MUDr. Miriam Mitníková

Primárka a vedúca POKH

Mgr. Katarína Rosenbergová

Vedúca laborantka

RNDr. Ivica Bajusová, PhD.

Vedúca POKB a POKT

RNDr. Danica Ševcová

Vedúca POKI

RNDr. Jana Neupauerová, PhD.

Vedúca POLG

doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.

Vedúca POKF

Administratíva

Ing. Silvia Balážová

Sekretárka