Ilustračná foto - personál

Združená tkanivová banka

Kde nás nájdete

Pracovisko Rastislavova 43:

Združená tkanivová banka UNLP a UPJŠ LF

Pavilón I

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

041 90 Košice

Hlavné laboratóriá – tzv. čisté priestory, kde sa pracuje na úrovni GMP v kontrolovanom prostredí s kvalitou vzduchu A s pozadím B. Odborné a špecializované ambulancie sú umiestnené v Pavilóne I.

Laboratórium pre diagnostiku porúch plodnosti je umiestnené v Pavilóne XVIII.

 

Pracovisko Trieda SNP 1

Združená tkanivová banka UNLP a UPJŠ LF

Trieda SNP 1,

040 11 Košice

Výskumné laboratóriá LF UPJŠ sú umiestnené na 7. poschodí v I. sekcii budovy Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 vo vedeckom parku MEDIPARK.

Mapu areálu s vyznačenými pracoviskami nájdete tu