Ilustračná foto - personál

Združená tkanivová banka

Personál

Vedenie oddelenia

RNDr. Zuzana Váczy

vedúca ZTB

Mgr. Mária Tóthová

vedúci zdravotnícky laborant

MUDr. Peter Cibur, PhD.

vedúci lekár špecializovaných ambulancií

Laboratórium pre prípravu bunkových transplantátov a laboratórium kmeňových krvotvorných buniek

RNDr. Tímea Špaková, PhD. /RD/
Mgr. Lenka Tuková
Adriana Benková
Jana Kohútová
Bc. Michaela Tkáčová

Banka muskulo-skeletálnych a spojivových tkanív

Ing. Sylvia Gromošová, PhD., vedúca pracoviska
Mgr. Klára Fatľová
Mgr. Gabriela Ballóková
Veronika Sedrovičová
Monika Schmiedthová
Marta Vargová

Laboratórium pre diagnostiku porúch plodnosti a banka spermií

RNDr. Zuzana Váczy, vedúca pracoviska
RNDr. Jana Gajdošová, PhD.
Mgr. Kristína Kožušková
Mgr. Monika Gdovinová
RNDr. Natália Trembecká
MVDr. Martina Kovácsová
Dana Bérešová
Daniela Potošňáková
Zuzana  Makarová
Mária Značková

Špecializované ambulancie Združenej tkanivovej banky UNLP:

Traumatologická ambulancia pre personalizovanú liečbu a pokrokovú terapiu defektov kostných, chrupkových a spojivových tkanív

MUDr. Peter Cibur, PhD., vedúci lekár

Lekári

MUDr. Peter Cibur, PhD., úrazový chirurg
MUDr. Rastislav Burda, PhD., úrazový chirurg
MUDr. Radoslav Hreha, úrazový chirurg
MUDr. Martin Paulo, MPH, úrazový chirurg

Sestra
Bc. Agáta Durová

Ortopedická ambulancia pre pokrokovú bunkovú terapiu

Lekári
MUDr. Judita Horváthová, ortóped
MUDr. Juraj Barej, ortopéd
MUDr. Ištván Mitró, úrazový chirurg, ortopéd

Sestra
Katarína Lukčová

Ambulancia pre poruchy plodnosti

Lekári

MUDr. Peter Suchánek, PhD., MBA, gynekológ – pôrodník
MUDr. Blanka Bulecová, gynekológ – pôrodník
MUDr. Matúš Kožlej, urológ

Sestra
Bc. Beáta Benedíková

Ambulancia pre bunkovú terapiu v hematológii

Lekári
MUDr. Ján Lazúr
MUDr. Jana Jurkovičová

Sestra
Gyöngyi Pribulová

Praktická sestra – asistent
Mária Kroková

Očná ambulancia pre pokrokové terapie

Nie je v prevádzke