Ilustračná foto - personál

Hniezdo záchrany

Hniezdo záchrany je verejný inkubátor, do ktorých môžu zúfalé ženy po pôrode odložiť novorodenca. Inkubátory sú verejne prístupné a matka do nich môže novorodenca odložiť anonymne a beztrestne bez toho, aby niekto pátral po jeho a jej pôvode. Dieťaťko, ktoré v inkubátore skončí, je anonymné a právne voľné, čo znamená, že po zápise do matriky môže začať adopčný proces. Matka sa k dieťaťu, ktoré uložila do Hniezda záchrany, môže vrátiť dovtedy, kým súd nevydá právoplatné rozhodnutie o adopcii dieťaťa. Po rozhodnutí súdu už biologická matka nemá na návrat k dieťaťu nárok.

V prípade, že sa mamička chce k odloženému dieťaťu vrátiť, musí v prvom rade kontaktovať nemocnicu a predložiť dôkazy o materstve. Sociálna sestra alebo priamo matka po jej odporučení musí kontaktovať sociálny odbor Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Súd následne po zvážení dôkazov a zhodnotení psychického i socálneho hľadiska rozhodne, či je matka spôsobilá sa o dieťa postarať. V našej nemocnici sa Hniezdo záchrany nachádza na Rastislavovej 43 v monobloku a od roku 2005 dalo šancu na nový život už 17 deťom.