Ilustračná foto - personál

Pastoračná služba

Pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sa môžu zúčastniť bohoslužieb slúžených na Rastislavovej 43, na Triede SNP 1 alebo môžu požiadať o duchovnú službu, ktorá je pomocou komplementárnej starostlivosti o trpiaceho človeka zo strany cirkvi.

Trieda SNP č. 1

V UNLP Košice na Triede SNP č. 1 sú slúžené bohoslužby v Ekumenickej kaplnke Svätého kríža pri zamestnaneckých kluboch na 1. poschodí.

Rímskokatolícke sväté omše
Utorok, Štvrtok, Piatok, Sobota 15:30 hod.
Nedeľa 10:30 hod.

V pondelok sú rímskokatolícke sväté omše iba v prikázaný sviatok.
Rímskokatolícky duchovný tel.: 0918 913 111
Nonstop zaopatrenie tel.: 0918 913 111

Gréckokatolícka svätá liturgia
Streda 15:30 hod.
Nedeľa 8:30 hod.

Gréckokatolícky duchovný tel.: 0907 689 334

Evanjelické služby Božie
Sobota 18:00 hod.

Evanjelický duchovný tel.: 0907 743 785

Reformované služby Božie
Streda 17:00 hod.

Duchovný reformovanej cirkvi: Mgr. Dušan Brna
Tel.: 0902 597 711; 0949 473 695

Rastislavova 43

V UNLP Košice na Rastislavovej 43 sú slúžené bohoslužby v Kaplnke Panny Márie na 1. poschodí pavilónu č. X.

Rímskokatolícke sväté omše
Pondelok až piatok 15:30 hod.
Nedeľa 10:30
Gréckokatolícka svätá liturgia
Sobota 9:00 hod.