Ilustračná foto - personál

Poďakovania našich pacientov

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a Neonatologické oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre Urologickú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre Očné oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a Neonatologické oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre I. urologickú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre personál UNLP

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre  Kliniku infektológie a cestovnej medicíny , Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre personál UNLP

POĎAKOVANIE  pre I. kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre  Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Urologické oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre personál UNLP

POĎAKOVANIE  pre Kliniku ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre personál UNLP

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre Neurologické oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre II. internú kliniku, Tr. SNP1. 

POĎAKOVANIE  pre personál UNLP

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrická klinika, Tr. SNP1

POĎAKOVANIE  pre I. kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre Neurologické oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrická klinika, Tr. SNP1

POĎAKOVANIE  pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre  Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku a I. internú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a Neonatologické oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Referát sociálnej práce, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrická klinika, Tr. SNP1

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre  Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrická klinika, Tr. SNP1

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre  Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a Neonatologické oddelenie, Rastislavova 43

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrická klinika, Tr. SNP1

POĎAKOVANIE  pre I. kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrická klinika, Tr. SNP1

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Transplantačné oddelenie, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre I. internú kliniku, Tr. SNP1. 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre chirurgickú pohotovosť, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrická klinika, Tr. SNP1

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.

POĎAKOVANIE  pre I. stomatologickú kliniku, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Traumatologickú ambulanciu, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Referát sociálnej práce, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre  Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a Neonatologické oddelenie, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre I. kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Urologické oddelenie, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1. 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurugickú kliniku, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre  Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a Neonatologické oddelenie, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre  Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre  IV. internú kliniku, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre  IV. internú kliniku, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrická klinika, Tr. SNP1. 

POĎAKOVANIE  pre I. internú kliniku, Tr. SNP1. 

POĎAKOVANIE  pre IV. internú kliniku, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrickej kliniky, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu,  Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu,  Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku,  Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, Rastislavova 43.   

POĎAKOVANIE  pre Urologické oddelenie,  Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód,  Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre I. stomatologickú kliniku, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1. 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1. 

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku a Neonatologické oddelenie, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre Očnú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre I. psychiatrickú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre I. psychiatrickú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre I. stomatologickú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43.     

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1.    

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.    

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.    

 

POĎAKOVANIE  pre UNLP Košice.   

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku hematológie a onkohematológie, Tr. SNP 1.  

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1.  

 

POĎAKOVANIE  pre Odd. rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny, Rastislavova 43 a ďalších kolegov. 

 

POĎAKOVANIE  pre Odd. rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, Rastislavova 43.  

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku, Tr. SNP 1.   

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.   

 

POĎAKOVANIE  pre Endoskopické pracovisko, Tr. SNP 1.   

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Rastislavova 43.   

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku a Neurologickú kliniku, Tr. SNP 1.  

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.  

 

POĎAKOVANIE  pre I. interná klinika, Tr. SNP 1.  

Touto cestou chcem vyjadriť svoj obdiv, úctu a rešpekt k zdravotníckemu personálu I. internej kliniky  Vašej nemocnice, kde som bola dňa 21.05.2023 po rýchlej diagnostike Urgentného príjmu  hospitalizovaná. Počas 5 dní hospitalizácie som sa stretla iba s ochotou a trpezlivosťou personálu, aj napriek rôznym komplikovaným pacientom, … personál nestratil za celý ten čas trpezlivosť a ochotne sa staral o všetkých hospitalizovaných pacientov a poskytoval im opateru. Keďže pracujem v úplne inom odvetví a vo veku 57 rokov som bola iba dvakrát hospitalizovaná v súkromnom zariadení, netušila som, aká náročná práca je práca zdravotníka a čím všetkým musia byť vyzbrojení, aby túto prácu mohli vykonávať. Za týchto 5 dní strávených v nemocničnom zariadení som sa presvedčila o tom, o čom som dovtedy  iba počula, alebo si prečítala. Vo svojom veku som bola  najmladšou pacientkou na oddelení. Zvyšok pacientov minimálne o 20 rokov starších, z toho dedukujem, okrem mňa ešte traja  pacienti mobilní, zvyšok imobilní a nesamostatní v zabezpečovaní si svojich denných potrieb a  odkázaní na pomoc personálu. V nočnej smene slúžia 3 sestry, z ktorých jedna zabezpečuje potrebnú administratívu a iba dve sa môžu postarať o pacientov. Aj napriek tomu sú ochotné a s vysokou dávkou trpezlivosti behajú z izby do izby, kde vytrvalo zvonia imobilní pacienti a dožadujú sa ich služieb. Za to im patrí môj obdiv a úcta a poďakovanie za starostlivosť konkrétne  o mňa.

…Nie každý môže a chce vykonávať tento druh práce, no som presvedčená, že  personál s ktorým som prišla  do kontaktu na I. internej klinike, svoju prácu robí nielen preto, že musí, ale predovšetkým preto, že chce a morálne ocenenie je to minimum čo si zaslúži a nikoho to nič nestojí, iba povzbudí do ďalšej práce. …Prajem všetkým pracovníkom pracujúcim v súčasných podmienkach zdravotníctva veľa trpezlivosti, síl a chuti do práce.

Vďačná pacientka  Terézia

POĎAKOVANIE  pre Urgentný príjem, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43.