Ilustračná foto - personál

Poďakovania našich pacientov

POĎAKOVANIE  pre I. chirurugickú kliniku, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre  Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a Neonatologické oddelenie, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre  Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre  IV. internú kliniku, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre  IV. internú kliniku, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrická klinika, Tr. SNP1. 

POĎAKOVANIE  pre I. internú kliniku, Tr. SNP1. 

POĎAKOVANIE  pre IV. internú kliniku, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Denný psychiatrický stacionár, I. psychiatrickej kliniky, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu,  Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu,  Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku,  Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, Rastislavova 43.   

POĎAKOVANIE  pre Urologické oddelenie,  Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód,  Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43.  

POĎAKOVANIE  pre I. stomatologickú kliniku, Tr. SNP 1. 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1. 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1. 

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku a Neonatologické oddelenie, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre Očnú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre I. psychiatrickú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre I. psychiatrickú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre I. stomatologickú kliniku, Tr. SNP 1.      

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43.     

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1.    

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.    

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.    

 

POĎAKOVANIE  pre UNLP Košice.   

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku hematológie a onkohematológie, Tr. SNP 1.  

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie urgentného príjmu, Tr. SNP 1.  

 

POĎAKOVANIE  pre Odd. rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny, Rastislavova 43 a ďalších kolegov. 

 

POĎAKOVANIE  pre Odd. rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, Rastislavova 43.  

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku, Tr. SNP 1.   

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.   

 

POĎAKOVANIE  pre Endoskopické pracovisko, Tr. SNP 1.   

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Rastislavova 43.   

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku a Neurologickú kliniku, Tr. SNP 1.  

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.  

 

POĎAKOVANIE  pre I. interná klinika, Tr. SNP 1.  

Touto cestou chcem vyjadriť svoj obdiv, úctu a rešpekt k zdravotníckemu personálu I. internej kliniky  Vašej nemocnice, kde som bola dňa 21.05.2023 po rýchlej diagnostike Urgentného príjmu  hospitalizovaná. Počas 5 dní hospitalizácie som sa stretla iba s ochotou a trpezlivosťou personálu, aj napriek rôznym komplikovaným pacientom, … personál nestratil za celý ten čas trpezlivosť a ochotne sa staral o všetkých hospitalizovaných pacientov a poskytoval im opateru. Keďže pracujem v úplne inom odvetví a vo veku 57 rokov som bola iba dvakrát hospitalizovaná v súkromnom zariadení, netušila som, aká náročná práca je práca zdravotníka a čím všetkým musia byť vyzbrojení, aby túto prácu mohli vykonávať. Za týchto 5 dní strávených v nemocničnom zariadení som sa presvedčila o tom, o čom som dovtedy  iba počula, alebo si prečítala. Vo svojom veku som bola  najmladšou pacientkou na oddelení. Zvyšok pacientov minimálne o 20 rokov starších, z toho dedukujem, okrem mňa ešte traja  pacienti mobilní, zvyšok imobilní a nesamostatní v zabezpečovaní si svojich denných potrieb a  odkázaní na pomoc personálu. V nočnej smene slúžia 3 sestry, z ktorých jedna zabezpečuje potrebnú administratívu a iba dve sa môžu postarať o pacientov. Aj napriek tomu sú ochotné a s vysokou dávkou trpezlivosti behajú z izby do izby, kde vytrvalo zvonia imobilní pacienti a dožadujú sa ich služieb. Za to im patrí môj obdiv a úcta a poďakovanie za starostlivosť konkrétne  o mňa.

…Nie každý môže a chce vykonávať tento druh práce, no som presvedčená, že  personál s ktorým som prišla  do kontaktu na I. internej klinike, svoju prácu robí nielen preto, že musí, ale predovšetkým preto, že chce a morálne ocenenie je to minimum čo si zaslúži a nikoho to nič nestojí, iba povzbudí do ďalšej práce. …Prajem všetkým pracovníkom pracujúcim v súčasných podmienkach zdravotníctva veľa trpezlivosti, síl a chuti do práce.

Vďačná pacientka  Terézia

POĎAKOVANIE  pre Urgentný príjem, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Očné oddelenie  a OAIM, Rastislavova 43. 

POĎAKOVANIE  pre Neurologickú kliniku, Tr. SNP 1.    

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.    

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.    

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43.   

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.   

 

POĎAKOVANIE  pre Neonatologické oddelenie, Rastislavova 43.    

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Rastislavova 43  

 

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP 1

 

POĎAKOVANIE  pre stomickú sestru. 

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku, Tr. SNP 1.   

Drahé vedenie Novej nemocnice, ako ju voláme my, bežní ľudia z Košíc. Dňa 14.3.2023 som doniesol svoju manželku na príjem do pôrodnice cca o 21:30. Môj prvý kontakt bol vrátnik, keďže som zaparkoval v priestoroch novej nemocnice a povedal som mu, aký mám problém. Odvetil “samozrejme, kľudne tu nechajte auto“. Môj druhý kontakt bol na druhom poschodí, príjem rodičky, kde sa o nás postarali dve dámy, ktoré nás svojou náladou povzbudili a príjemné naladili.

Pri ďalšom postupe sme sa dostali na 17náste poschodie a začal sa proces prípravy na pôrod. Personál, ktorý bol v tej dobe v dispozícii, konal rýchlo, profesionálne a úplne bezchybne. Kontroly pacientky pravidelné, sestričky milé, prijemné,  proste stav úplne ako z učebnice. Mladý doktor, ktorý slúžil na nočnej, bol úplný profesionál a príjemný človek. Pokyny, ktoré sme dostávali sme plnili, ako nám kázali, aj tak sa nám pôrod predĺžil do ďalšieho dňa 15.3.

Takže sme očakávali výmenu smeny. Stalo sa. Prišla nová smena, čakali sme, kto príde a či bude dobrý a tak… veď chápete. Rodili sme anjelsky, aby všetko bolo super, nakoľko moja manželka je hematologický pacient. Ráno prišiel nový team, ktorý akoby ani nebol nový, ale ten ktorý o nás vie úplne všetko. BOLO TO VŠETKO NA ÚPLNE SILNEJ PROFESIONÁLNEJ ÚROVNI pod vedením doktora Gabriela Lipčeia,  mladého doktora, ktorý ma šokoval, aký je to profesionál.

 

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43.  

 

POĎAKOVANIE  pre Vakcinačné centrum, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Rastislavova 43. 

V utorok 7.3. som absolvovala zákrok na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení na Rastislavovej 43 a touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať celému personálu, za ich ľudský a profesionálny prístup. Asi ako väčšina ľudí nemám z nemocnice dobrý pocit, ale sestričky boli neskutočne milé a vďaka nim zo mňa veľa stresu opadlo. Veľké ďakujem patrí vrchnej sestre PhDr. Alžbete Limánkovej, ktorá je človek na správnom mieste a vidno, že má rada svoju prácu, záleží jej na pacientkach a ide ostatným sestrám veľmi dobrým príkladom. Bohužiaľ si kvôli stresu a narkóze nepamätám všetky mená, ale okrem sestier vďaka patrí aj sanitárovi ktorý ma viedol z izby na operačku, s ktorým sme stihli požartovať, keď videl, že som nervózna. Sú to detaily, ktoré pre pacientov znamenajú veľmi veľa.

V neposlednom rade obrovská vďaka MUDr. Vladimírovi Krausovi MBA, ktorého dobrá reputácia je naozaj oprávnená. Všetko mi vysvetlil a bol veľmi profesionálny, milý a ochotný od nálezu cez operáciu až po moje prepustenie. Kiež by bolo na Slovensku viac takých lekárov.

Taktiež veľké ďakujem aj anestéziologičke, ktorá ma tiež stihla rozosmiať predtým, než ma poslala do ríše snov a taktiež všetkým ostatným, ktorí boli na sále.

POĎAKOVANIE  pre Neurochirurgickú kliniku, Tr. SNP. 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP. 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP. 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP. 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP. 

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a II. chirurgickú kliniku, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1 

 

POĎAKOVANIE  pre Ortopedickú ambulanciu č. I, Rastislavova 43 – Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva

V minulých dňoch som bola objednaná na vyšetrenie do Pavilónu zdravia k MUDr. Yousef Samir Yousif Naserovi (Ortopedická ambulancia č. I, Pavilón zdravia, Rastislavova 43 – Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, Tr. SNP 1). Hoci pomerne krátky termín, keďže ordinuje len 1x týždenne, sa neuskutočnil kvôli odrieknutiu, ďalšie už áno. Temer som odpadla, keď mi deň predtým zavolala sestrička z recepcie, nech sa neunúvam zavčas rána, lebo pán doktor bude až po 9.30 kvôli operácii. Neskutočné! Že pacient bol prvoradý, že sa naňho myslelo, aby zbytočne nečakal. A pritom stačilo tak málo, dvihnúť telefón! Naozaj ďakujem, s takýmto prístupom sa človek nestretáva, resp. veľmi, veľmi malo!!!

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1 

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Rastislavova 43 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1 

 

POĎAKOVANIE  pre Kliniku infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43 

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, Rastislavova 43

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1

 

POĎAKOVANIE  pre Oddelenie liečebnej výživy 

V dňoch 14.01 až 24.01.2023 som bol hospitalizovaný v Novej nemocnici Tr. SNP 1 na akútne zlyhanie obličiek. Môj zdravotný stav si vyžadoval okrem iného aj osobitný diétny prístup a preto som požiadal pri nástupe na interné oddelenie o konzultáciu s nutričným špecialistom. Liliana Porubská si so záujmom vypočula aj moje špeciálne požiadavky, ktoré boli nad rámec bežného štandardu liečebného stravovacieho režimu. (stravovacia diéta č.6 – obličková). Spolu s pánom kuchárom Zoltánom Butkaiom z útvaru drobné diéty mi po celý čas pobytu maximálne vychádzali v ústrety a pripravovali zdravé a chutné pokrmy. Bol som maximálne spokojný (žiadne jedlo som nenechal nedojedené…)

POĎAKOVANIE  pre Kliniku pneumológie a ftizeológie, Rastislavova 43. 

 

POĎAKOVANIE  pre I. chirurgickú kliniku, Tr. SNP 1.  

… Zvlášť by som chcel poďakovať pánovi primárovi MUDr. Petrovi Závackému za vynikajúco odvedenú prácu, kde ako operatér opäť preukázal svoje profesionálne a odborné znalosti a zručnosti. Moja vďaka patrí tiež pánom MUDr. Milošovi Kičkovi, MUDr. Róbertovi Kilíkovi a MUDr. Dominikovi Kovaľovi, ktorí pri tejto náročnej operácii asistovali a tiež pani anestéziologičke MUDr. Martine Kotorovej. Poďakovanie tiež patrí pani MUDr. Janke Iľkovej za jej úžasnú starostlivosť, trpezlivosť a empatiu a tiež pani staničnej sestre Helene Petrášovej a pani staničnej sestre Danke Bodnárovej za ich obetavosť a optimistický prístup, ktorý bol pre môjho otca silnou motiváciou zvládnuť túto situáciu a veriť vo vlastné zotavenie po tak náročnom zákroku.

S úctou a neskonalou vďakou G.L. s rodinou

POĎAKOVANIE  pre IV. internú kliniku na Rastislavovej 43. 

 

 

POĎAKOVANIE  pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie na Rastislavovej 43. 

 

 

POĎAKOVANIE  pre pôrodnicu na Rastislavovej 43 

 

 

POĎAKOVANIE pre pôrodnicu na Rastislavovej 43

POĎAKOVANIE pre I. stomatologickú kliniku, Tr. SNP  1

POĎAKOVANIE  pre Kliniku úrazovej chirurgie, Rastislavova 43 a Neurochirurgickú kliniku Tr. SNP 1

Dovoľte, aby som vyjadril moju úprimnú vďaku za poskytovanú vysokoodbornú starostlivosť na oboch pracoviskách – (Klinika úrazovej chirurgie, Neurochirurgická klinika) Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice po stránke operačnej aj ošetrovateľskej. Profesionálny prístup, ľudské jednanie a psychická podpora zo strany sesterského a lekárskeho personálu boli a sú pre môjho otca obrovskou vzpruhou pri zdolávaní následkov, ktoré môj otec utrpel pri poranení krčnej miechy – ochrnutie horných a dolných končatín.

 

POĎAKOVANIE pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku, Tr. SNP 1