Ilustračná foto - personál

Postcovidová starostlivosť

POSTCOVIDOVÝ SYNDRÓM a STAROSTILOVOSŤ

Postcovidový syndróm - diskusia s odbornikmi UNLP a VUSCH

diskusia Postcovidovy syndrom, odborníci z UNLP V moldave nad BOdvou

Dva roky od začiatku pandémie čoraz viac ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19,  postihujú vážne, stredne ťažké alebo ľahšie postcovidové symptómy. Bez ohľadu na to, či pacient v uplynulých mesiacoch prekonal vážne covidové ochorenia a musel byť hospitalizovaný, alebo išlo o ľahšiu formu, na ktorú stačila domáca liečba.

UNLP za uplynulé dva roky patrí k najväčším covidovým pracoviskám na Slovensku. Naši špecialisti majú mimoriadne skúsenosti nielen s liečbou samotného ochorenia, ale poskytujú zdravotnú starostlivosť v čoraz väčšej miere aj pacientom s postcovidovým syndrómom. So svojimi skúsenosťami sa podelili na diskusii UNLP a VUSCH o PostCovidovom syndróme v Mestskom kultúrnom stredisku v Moldave nad Bodovou. Rady a informácie si  vypočuli nielen post covidoví pacienti, ale aj všeobecní lekári, ktorí sa o nich v prvej línii starajú. Celú diskusiu sme vysielali online na fb UNLP a všetkým je k dispozícii aj tu:   https://youtu.be/EoMEIsptw3o

Hostia diskusie:

• prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny
• MUDr. Zlatica Cifráková, primárka Neurologického oddelenia
• MUDr. Marek Varga, PhD., zástupca prednostu Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
• doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD, prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie
• MUDr. Miriam Dziaková, PhD., primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
• MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, prednosta I. psychiatrickej kliniky

Pozvanie UNLP do diskusie prijal MUDr. Miroslav Gbúr, primár Kardiologického oddelenia, I. Kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s..

Príručka domácej rehabilitácie po prekonaní COVID-19

postcovidova_ starostlivosť

Ochorenie COVID-19 spôsobuje u časti pacientov dlhodobé zdravotné problémy a komplikácie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), regionálny úrad pre Európu, vydal príručku: Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19. Odborníci radia, ako zvládnuť zdravotné komplikácie po prekonaní ochorenia a návrate z nemocnice.

V príručke sú informácie o týchto postcovidových symptómoch či problémoch:

  • Zvládanie dýchavičnosti a dychovej nedostatočnosti
  • Cvičenie po prepustení z nemocnice
  • Riešenie problémov s hlasom
  • Riešenie problémov s jedením, pitím a prehĺtaním
  • Riešenie problémov s pozornosťou, pamäťou a jasným myslením
  • Zvládanie každodenných aktivít
  • Riešenie problémov so stresom a zmenami nálad
  • Kedy kontaktovať zdravotníckeho pracovníka

Príručka na stiahnutie je dostupná na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR tu 

postcovid - prva strana final
postcovid - druha strana final