Ilustračná foto - personál

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach predstavuje vysoko špecializované pracovisko nemocničného lekárenstva. Pracovisko sa nachádza v priestoroch na poliklinike na Tr. SNP 1.

Odborné činnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávajú farmaceuti a farmaceutickí laboranti, v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky. V rámci ďalšieho vzdelávania sa pravidelne zúčastňujú na odborných vzdelávacích podujatiach ako sú rôzne semináre, konferencie či kongresy organizované prevažne slovenskými stavovskými organizáciami.

Ostatné činnosti vykonávajú ekonomickí a administratívni pracovníci a sanitári. Cieľom tímovej práce zamestnancov je vo vzájomnej spolupráci s jednotlivými oddeleniami a klinikami zabezpečiť dostupnosť požadovaného lieku pre pacienta. Či už sa jedná o liek hromadne vyrábaný alebo liek pripravený podľa individuálnych potrieb konkrétneho pacienta.

Nemocničná lekáreň sa okrem iných odborných činností, už roky podieľa aj na odbornej praxi budúcich zdravotníckych pracovníkov v odbore farmaceutický laborant. Študenti tak majú možnosť nahliadnuť do tajov nemocničného lekárenstva. Obohacujúca je pre nich určite aj skúsenosť s rozsiahlou prípravou individuálne pripravovaných liekov v našom galenickom laboratóriu. Od minulého roka je spustená prevádzka nášho najnovšieho oddelenia – výdaja pre verejnosť, kde vám naši kolegovia radi poradia ohľadne liečby, správneho užívania liekov či doplnkov výživy a v prípade potreby pre vás zabezpečia potrebné lieky na objednávku.

Nemocničná lekáreň má v súčasnosti tieto špecializované oddelenia:

Oddelenie prípravy a kontroly humánnych liekov tvoria dve vysokošpecializované laboratóriá. Galenické a analytické laboratórium. Oddelenie zabezpečuje individuálnu prípravu humánnych liekov, vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok na totožnosť, uchováva a vydáva individuálne pripravené lieky a tiež zabezpečuje nákup diagnostík, ich správne uchovávanie a výdaj na kliniky a oddelenia. Pripravujeme rôzne liekové formy a to nielen lieky na vonkajšie použitie ako sú roztoky, suspenzie či krémy, ale aj lieky určené na vnútorné použitie napríklad rôzne druhy kapsúl či sirupy.

Oddelenie prípravy cytostatík je vybavené najmodernejším zariadením, ktoré spĺňa prísne kritéria pre prípravu cytostatík. Zabezpečuje prípravu, uchovávanie, výdaj a kontrolu cytostatík na kliniky, oddelenia a ambulancie. Zabezpečuje tiež konzultačno – informačnú činnosť o liekoch a podieľa sa na sledovaní nežiaducich účinkov liekov.

Oddelenie klinickej farmácie zabezpečuje príjem liekov, overovanie pravosti liekov, ich uchovávanie podľa správnej lekárenskej praxe a následne realizuje výdaj na kliniky, oddelenia a ambulancie na základe žiadaniek. Zabezpečuje konzultačno – informačnú činnosť o liekoch a podieľa sa na sledovaní nežiaducich účinkov liekov.

Oddelenie zdravotníckeho materiálu zabezpečuje pre kliniky a oddelenia zdravotnícke pomôcky a tiež špeciálny zdravotnícky materiál. Vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť, podieľa sa na racionálnom a ekonomickom predpisovaní zdravotníckych pomôcok.

Oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre verejnosť je našim najnovším oddelením. Ako jediné z oddelení nemocničnej lekárne je prístupné aj pre verejnosť. Zabezpečuje nákup liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ich správne uchovávanie a výdaj pre verejnosť. Poskytuje poradenstvo o liekoch, ich správnom užívaní, prípadných interakciách s doplnkami stravy či liekmi vydávanými bez lekárskeho predpisu. Overuje pravosť liekov vydávaných verejnosti, podieľa sa na sledovaní nežiaducich účinkov liekov. Okrem liekov vydávaných na lekársky predpis poskytuje aj široký výber voľno-predajných liečiv, doplnkov stravy, liečebnej kozmetiky či bylinkových čajov.

Vedenie pracoviska
Vedúca nemocničnej lekárne PharmDr. Irena Andrejková, MBA, 055/640 3464
Vedúca farmaceutická laborantka Bc. Zenóbia Chromá 055/640 3447
Vedúca oddelenia výdaja pre verejnosť PharmDr. Jana Olejníková 055/640 2949
Vedúca oddelenia zdravotníckeho materiálu Mgr. Eva Šándorová 055/640 3062
Telefónne čísla na jednotlivé pracoviská pre potreby kliník a oddelení
Oddelenie klinickej farmácie 055/640 3448
Oddelenie prípravy cytostatík 055/640 2860
Oddelenie prípravy liekov 055/640 3463
Oddelenie kontroly liekov 055/640 3446
Oddelenie výdaja pre verejnosť 055/640 4601
Sekretariát, farmakoekonomika 055/640 3462