Ilustračná foto - personál

Etická komisia

Oznámenie

Najbližšie zasadnutie Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sa uskutoční v pondelok 24.06.2024. V letných mesiacoch sú plánované zasadnutia následovne: 29.7.2024 a 16.09.2024

Komisia

Komisia je nezávislý odborný a poradný orgán poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu.

Štatút Etickej komisie (PDF, 510 KB)

Písomná akceptácia cenníka UNLP (DOCX, 16 KB)

Cenník odborných služieb v oblasti klinických štúdií a cenník Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (PDF, 176 KB)

Kontakt:

Predseda Etickej komisie: JUDr. MUDr. Ján Uhrin, MHA., MPH.
E-mail: eticka.komisia@unlp.sk
Tajomník Etickej komisie: Zuzana Piptová, tel. č.: 055 /615 2248