Ilustračná foto - personál

Odborové organizácie pri UNLP Košice

ZO SOZ ZaSS – Základná organizácia slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri UNLP Košice, pracovisko Tr. SNP 1
predseda: PhDr. Agnesa Stojničová
Email: odbory.snp@unlp.sk
Tel.číslo: 055/640 2805

ZO SOZ ZaSS – Základná organizácia slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri UNLP Košice, pracovisko Rastislavova 43
predseda: Mgr. Diana Grejtáková
Email: odbory@unlp.sk

LOZ UNLP Košice – Lekárske odborové združenie UNLP Košice
predseda: MUDr. Peter Zimmermann
Email: lozkosice@lozkosice.sk

ZOO SaPA pri UNLP Košice – Základná odborová organizácia sestier a pôrodných asistentiek pri UNLP Košice
predseda: Mgr. Mária Javornícka
Email: zoosapa.unlp@gmail.com