Ilustračná foto - personál

Naša nemocnica

Naša nemocnica

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice je druhá najväčšia nemocnica na Slovensku. Zároveň je koncovou nemocnicou pre celý región východného Slovenska.

Aktuálne má nemocnica viac ako 1356 lôžok a 3530 zamestnancov. V dvoch areáloch (historický areál tzv. „stará nemocnica“ na Rastislavovej 43 a tzv. „nová nemocnica“ na Tr. SNP 1) funguje 46 klinických pracovísk – 25 kliník, 11 oddelení, 9 špecializovaných centier a 3 ústavy.

Je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty zdravotníckych výkonov Prešovskej univerzity v Prešove a viacerých stredných zdravotníckych škôl.

Súčasnosť

Počas prvej a druhej vlny pandémie bol areál UNLP na Rastislavovej 43 koncovou “červenou nemocnicou”, kde sme v tom čase poskytli zdravotnú starostlivosť viac ako 2500 covidovým pacientom. Zaradili sme sa medzi nemocnice s najväčším počtom reprofilizovaných lôžok a lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou pre covidových pacientov, s vysokou úspešnosťou liečby.
Naši špecialisti v rôznych odbornostiach sú aktívni v programe postcovidovej starostlivosti a rehabilitácii pacientov po prekonaní Covid- 19. Súčasťou nemocnice je vakcinačné centrum.

výskum - ilustračná fotka

Vedecká činnosť

UNLP Košice uskutočňuje vedecko-výskumnú činnosť v spolupráci s vedecko-výskumnými organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Zároveň realizuje biomedicínsky výskum a zabezpečuje klinické skúšanie liečiv, zdravotníckych pomôcok a prístrojov zdravotníckej techniky v súlade s platnými právnymi predpismi.

GPK_nadštandard

Služby nemocnice

Okrem štandardných výkonov hradených zdravotnými poisťovňami poskytuje nemocnica aj platené služby, napríklad pobyt v nadštandardných izbách a služby nad rámec zdravotného poistenia.