Ilustračná foto - personál

Vedenie nemocnice

Vedenie nemocnice

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

riaditeľ

MUDr. Ivana Baraníková

námestníčka Úseku LPS pre internistické odbory

MUDr. Cellar Robert

MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH

námestník Úseku LPS pre chirurgické odbory

PhDr. Alena Kellnerová, MPH

námestníčka Úseku ošetrovateľstva

MUDr. Štefan Štolfa, PhD.

námestník Úseku medicínskych stratégií

JUDr. Veronika Ujházy

vedúca Právneho odboru

Ing. Igor Havrila

Ing. Igor Havrila

námestník Technicko - prevádzkového úseku