Ilustračná foto - personál

Občianske združenia a neziskové organizácie

Po prepustení z nemocnice nemusíte zostať sami. Kontakt môžete nadviazať prostredníctvom neziskových organizácií a občianskych združení.

Rovnako môžete finančne podporiť aj konkrétne kliniky a oddelenia.

Občianske združenie DRUHÉ ŠANCE
Pracovisko: Transplantačné oddelenie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 355566043
Adresa: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
E-mail: druhe.sance@gmail.com
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Kód: 0900
IBAN: SK69 0900 0000 0051 1284 9458
Občianske združenie raritných ochorení
Pracovisko: Oddelenie laboratórnej medicíny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 0042323631
Adresa: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
E-mail:
Banka: Poštová banka, a.s.
Kód: 6500
IBAN: SK91 6500 0000 0000 2053 4683
Občianske združenie Čisté duše
Pracovisko: II. psychiatrická klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 45009392
Adresa: Rastislavova 43, 040 01 Košice
E-mail:
Banka: Tatra banka
Kód: 1100
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2716 6265
Spoločnosť pre kriticky chorých
Pracovisko: I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31309593
Adresa: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
E-mail:
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Kód: 1111
IBAN: SK16 1111 0000 0001 0530 0018
Občianske združenie pri Neurologickej klinike UNLP Košice a LF UPJŠ Košice
Pracovisko: Neurologická klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35570407
Adresa: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
E-mail:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Kód: 0200
IBAN: SK73 0200 0000 0021 2537 7855
"SOS Leukémia"
Pracovisko: Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35548851
Adresa: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
E-mail:
Banka: Poštová banka, a.s.
Kód: 6500
IBAN: SK21 6500 0000 1900 2022 2575
Občianske združenie pri Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Pracovisko: Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42326443
Adresa: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
E-mail:
Banka: ČSOB
Kód: 7500
IBAN: SK94 7500 0000 0040 1971 5020
Občianske združenie ČISTÁ KOŽA
Pracovisko: Klinika dermatovenerológie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 50762265
Adresa: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
E-mail: cista.koza@gmail.com
Banka: Fio banka, a. s.
Kód: 8330
IBAN: SK08 8330 0000 0020 0123 6049
Pro Orthopediae, n.o.
Pracovisko: Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 35583355
Adresa: Súľovská 15, 04011 Košice
E-mail:
Banka: UniCredit Bank
Kód: 1111
IBAN: SK23 1111 0000 0010 4249 4007
Neinvestičný fond ortopédie detí a dospelých
Pracovisko: Ortopedické ambulancie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 31256279
Adresa: Rastislavova 43, Košice, 04190
E-mail:
Banka: OTP banka, a.s.
Kód: 5200
IBAN: SK98 5200 0000 0000 0568 0455
Neinvestičný fond pre rozvoj urológie
Pracovisko: Urologická klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 35579544
Adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice
E-mail:
Banka: Poštová banka, a.s.
Kód: 6500
IBAN: SK49 6500 0000 0000 2030 4191
Fond pre rozvoj úrazovej chirurgie
Pracovisko: Klinika úrazovej chirurgie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 31958257
Adresa: Rastislavova 43, Košice, 04190
E-mail:
Banka: Tatra banka, a.s.
Kód: 1100
IBAN: SK49 1100 0000 0026 2311 1355
Neinvestičný fond psychiatrie detí a dospelých
Pracovisko: II. psychiatrická klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 31256287
Adresa: Rastislavova 43, Košice, 04190
E-mail:
Banka: OTP banka, a.s.
Kód: 5200
IBAN: SK04 5200 0000 0000 0697 8552