Ilustračná foto - personál

Sponzori

Vážení sponzori,
ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku našej nemocnice. Dovoľujeme si Vás informovať o možnostiach poskytovania darov našej nemocnici, resp. Vám zvoleným klinikám a oddeleniam. Ak sa rozhodnete podporiť našu nemocnicu vecným alebo finančným darom, vyplňte prosím jednu zo vzorových zmlúv, ktoré nájdete v priečinku Tlačivá a vzorové zmluvy.

Finančné dary je možné poslať na účet v Štátnej pokladnici.
Číslo účtu: IBAN SK43 8180 0000 0070 0034 3128
Variabilný symbol: použite prosím, niektoré z nižšie uvedených čísel konkrétnej kliniky alebo oddelenia.
V prípade, že nechcete Váš finančný dar účelovo viazať, použite prosím, variabilný symbol 75340.

Zoznam variabilných symbolov jednotlivých kliník/oddelení Trieda SNP
60200 Pôrodná časť Gynekologicko - pôrodníckej kliniky
60300 Oddelenie Klinickej farmakológie
60400 Fyziatricko rehabilitačné oddelenie
60600 Neurochirurgická klinika hypofýza
60700 I. Chirurgická klinika
60800 Klinika ortopedickej traumatológie a pohybového ústrojenstva
61300 Neurologická klinika
61400 I. Stomatologická klinika
61500 Ambulancia lekárskej genetiky OLM
61600 Urologická klinika
61800 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
61900 Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie
62100 Neonatologické oddelenie
62200 CPO - urgentný príjem
62300 Klinika ORL chirurgie hlavy a krku
63100 Závodná stomatologické ambulanica
63500 Psychiatrické oddelenie
64000 I. Stomatologická klinika - zahraničný študenti
64100 I. Stomatologická klinika - chirurgia
64500 ORL ambulancia
64700 Oddelenie patológie
64900 Psychiatrická ambulancia
65100 RTG - mamológia
65200 Klinika dermatovenerológie
65600 ADOS a sociálne sestry
65900 Centrálne operačné sály
66500 Psychiatrické oddelenie
66600 Psychiatrický stacionár
67305 Klinika hematológie-onkohematológie
67500 Oddelenie laboratórnej medicíny OKB
67510 Oddelenie laboratórnej medicíny klinika IMaAL
67505 Oddelenie laboratórnej medicíny OKHem.
67515 Očná klinika
67540 Transplantačné oddelenie
67550 Nemocničná lekáreň
75250 I. interná klinika
Zoznam variabilných symbolov jednotlivých kliník/oddelení Rastislavova
66200 Združená tkanivová banka
74050 Klinika pneumológie a ftizeológie
74060 Sklad ŠZM
74070 Neurologické oddelenie
74310 Ekonomický odbor
74550 Gynekologicko pôrodnícke oddelenie
74750 Klinika úrazovej chirurgie
74770 Ambulancia cuzokrajných chorôb
74780 Dermatovenerologická ambulancia
74800 Urologické oddelenie
74820 Úsek sterilizácie
74840 II. Chirurgická klinika
74960 Linka dôvery
74970 Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
74980 Klinika pracovného lekárstva a klinickej teoxikológie
75000 Ortopedická ambulancia
75010 Hematologická ambulancia IV. interná klinika
75040 Ústav patológie
75060 Očné oddelenie
75080 Neonatologické oddelenie
75110 Imunologická ambulancia OLM
75160 Klinika rádiologie a nukleárnej medicíny
75340 Kancelária riaditeľa
75350 Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
75510 Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
75680 Klinika infektológie a cestovnej medicíny
75800 Od pracovníkov na dohodu
75880 IV. Interná klinika
75920 Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie
75970 Špecializované poradne, Galajdová
76020 Úsek liečebno-preventívnej starostlivostiÚsek medicínskeho riaditeľa
76040 Psychiatrická klinika
76060 Technicko - prevádzkový úsek