Ilustračná foto - personál

Platené služby

Cenník všetkých zdravotných výkonov platný od 15.4.2024 (DOCX, 428 KB)

Zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Cenník čiastočne uhrádzaných a neuhrádzaných výkonov platný od 15.4.2024 (DOCX, 160 KB)

Autor/Zdroj: Ing. Róbert Lacko/Oddelenie rozpočtu a plánovania