Ilustračná foto - personál

Platené služby

Cenník všetkých zdravotných výkonov platný od 12.6.2023 (DOCX, 507 KB)

Zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Cenník čiastočne uhrádzaných a neuhrádzaných výkonov platný od 1.11.2022 (DOCX, 294 KB)

Autor/Zdroj: Ing. Róbert Lacko/Oddelenie rozpočtu a plánovania