Ilustračná foto - personál

Aktualizácia integračných modulov systému FONS Openlims

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2101668

Dátum vyhotovenia:
21.06.2021

Predmet:
Aktualizácia integračných modulov systému FONS Openlims

Hodnota bez DPH:
550,00 €

Dodávateľ

Názov:
STAPRO Slovensko s.r.o.

IČO:
31710549

Adresa:
Hroncova 3
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ