Ilustračná foto - personál

Baktolin pure, Sterilium

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2201312

Dátum vyhotovenia:
25.05.2022

Predmet:
Baktolin pure, Sterilium

Hodnota bez DPH:
4 169,50 €

Dodávateľ

Názov:
Hartmann-Rico spol. s r.o.

IČO:
31351361

Adresa:
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ