Ilustračná foto - personál

Bode X Wipes, Mikrobac forte, Kohrsolin FF, Baktolan lotion, Baktolan balm

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2100310

Dátum vyhotovenia:
05.02.2021

Predmet:
Bode X Wipes, Mikrobac forte, Kohrsolin FF, Baktolan lotion, Baktolan balm

Hodnota bez DPH:
3 618,60 €

Dodávateľ

Názov:
Hartmann-Rico spol. s r.o.

IČO:
31351361

Adresa:
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Ing. Vladimír Grešš

Funkcia:
generálny riaditeľ