Ilustračná foto - personál

Bode X Wipes

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2101269A

Dátum vyhotovenia:
02.06.2021

Predmet:
Bode X Wipes

Hodnota bez DPH:
3 906,10 €

Dodávateľ

Názov:
Hartmann-Rico spol. s r.o.

IČO:
31351361

Adresa:
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ