Ilustračná foto - personál

BTK laparopumpy

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS220198

Dátum vyhotovenia:
02.03.2022

Predmet:
BTK laparopumpy

Hodnota bez DPH:
277,00 €

Dodávateľ

Názov:
MG – SLOVAKIA s.r.o.

IČO:
48027073

Adresa:
Hurbanova 3130/9
916 01 Stara Turá