Ilustračná foto - personál

BTK laseru – 2ks

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS220200

Dátum vyhotovenia:
02.03.2022

Predmet:
BTK laseru - 2ks

Hodnota bez DPH:
500,00 €

Dodávateľ

Názov:
Carl Zeiss Slovakia s.r.o.

IČO:
46095969

Adresa:
Račianska 12481/77A
831 02 Bratislava