Ilustračná foto - personál

Digitálna uhlová centrifúga

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTN221112

Dátum vyhotovenia:
24.11.2022

Predmet:
Digitálna uhlová centrifúga

Hodnota bez DPH:
305,33 €

Dodávateľ

Názov:
KVANT spol. s.r.o.

IČO:
31398294

Adresa:
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa

Funkcia:
riaditeľ