Ilustračná foto - personál

Elektro materiál- určený na montáž a prekládku trafostanice TS1 s doplnením a úpravou NN rozvodov,Ipeľská

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2302190

Dátum vyhotovenia:
13.11.2023

Predmet:
Elektro materiál- určený na montáž a prekládku trafostanice TS1 s doplnením a úpravou NN rozvodov,Ipeľská

Hodnota bez DPH:
3 416,40 €

Dodávateľ

Názov:
VEREX-ELTO. a.s.

IČO:
31580289

Adresa:
Priemyselná 22
031 01 Liptovský Mikuláš

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice