Ilustračná foto - personál

Filtračný papier

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTN230137

Dátum vyhotovenia:
07.02.2023

Predmet:
Filtračný papier

Hodnota bez DPH:
72,51 €

Dodávateľ

Názov:
KVANT spol. s.r.o.

IČO:
31398294

Adresa:
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa

Funkcia:
riaditeľ