Ilustračná foto - personál

Fľaša pre Bacticlear 2 ks, Bacticlear bez portu 75 ks

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTN230380

Dátum vyhotovenia:
31.03.2023

Predmet:
Fľaša pre Bacticlear 2 ks, Bacticlear bez portu 75 ks

Hodnota bez DPH:
182,86 €

Dodávateľ

Názov:
POLYMED medical SK s.r.o.

IČO:
36365785

Adresa:
Zámocká 30
811 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH

Funkcia:
námestník LPS pre chirurgické odbory