Ilustračná foto - personál

Fotometer lampa

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTN231218

Dátum vyhotovenia:
30.10.2023

Predmet:
Fotometer lampa

Hodnota bez DPH:
163,71 €

Dodávateľ

Názov:
Beckman Coulter SR s.r.o.

IČO:
35683546

Adresa:
Digital park II
851 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice