Ilustračná foto - personál

Havarijná oprava ležatých rozvodov TUV, prac. Rastislavova 43, 04190 Košice- havária na rozvode teplej úžitkovej vody pre XVIII. Pavilón

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2300707

Dátum vyhotovenia:
06.04.2023

Predmet:
Havarijná oprava ležatých rozvodov TUV, prac. Rastislavova 43, 04190 Košice-- havária na rozvode teplej úžitkovej vody pre XVIII. Pavilón

Hodnota bez DPH:
17 357,00 €

Dodávateľ

Názov:
„BOBOR“ – STAVEBNÁ, VÝROBNÁ INŹINIERSKA A OBCHODNÁ ĆINNOSŤ, s.r.o.

IČO:
36 191 345

Adresa:
Čárskeho 7
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice