Ilustračná foto - personál

Havarijná výmena ležatých rozvodov ÚK-Pavilón XVIII.- havária na prípojke UK, deravé potrubie

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2300600

Dátum vyhotovenia:
27.03.2023

Predmet:
Havarijná výmena ležatých rozvodov ÚK-Pavilón XVIII.- havária na prípojke UK, deravé potrubie

Hodnota bez DPH:
21 812,78 €

Dodávateľ

Názov:
„BOBOR“ – STAVEBNÁ, VÝROBNÁ INŹINIERSKA A OBCHODNÁ ĆINNOSŤ, s.r.o.

IČO:
36 191 345

Adresa:
Čárskeho 7
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice