Ilustračná foto - personál

Kalibracia skrineru sluchu

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS230688

Dátum vyhotovenia:
26.06.2023

Predmet:
Kalibracia skrineru sluchu

Hodnota bez DPH:
612,70 €

Dodávateľ

Názov:
Dartin-Slovensko s.r.o.

IČO:
31676936

Adresa:
Ľ.Podjavorinskej 25
080 05 Prešov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ