Ilustračná foto - personál

Krycí film Coverslipping

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTN220095

Dátum vyhotovenia:
07.02.2022

Predmet:
Krycí film Coverslipping

Hodnota bez DPH:
1 287,28 €

Dodávateľ

Názov:
MEDESA SK s.r.o.

IČO:
36822167

Adresa:
Remeselnícka 24
831 06 Bratislava 35

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ján Slávik

Funkcia:
generálny riaditeľ UNLP Košice