Ilustračná foto - personál

Kyvety 2 ks

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTN230088

Dátum vyhotovenia:
27.01.2023

Predmet:
Kyvety 2 ks

Hodnota bez DPH:
630,00 €

Dodávateľ

Názov:
Beckman Coulter SR s.r.o.

IČO:
35683546

Adresa:
Digital park II
851 01 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa

Funkcia:
riaditeľ