Ilustračná foto - personál

Obalový materiál

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2101888

Dátum vyhotovenia:
19.07.2021

Predmet:
Obalový materiál

Hodnota bez DPH:
63,90 €

Dodávateľ

Názov:
DaD Ing.Tomáš Dzurnák

IČO:
14382857

Adresa:
Južná trieda 78
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Mudr. Ján Slávik, MBA

Funkcia:
generálny riaditeľ