Ilustračná foto - personál

ochran.+celotvár.maska

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
NZ2200304

Číslo zmluvy:
ON2201846

Dátum vyhotovenia:
04.08.2022

Predmet:
ochran.+celotvár.maska

Hodnota bez DPH:
182,70 €

Dodávateľ

Názov:
IPC – SLOVAKIA s.r.o.

IČO:
36400386

Adresa:
Čierne 1038
02313 Čierne