Ilustračná foto - personál

Odborné školenie:“Interný audítor podľa noriem ISO…“- oboznámenie sa s normami

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2302287

Dátum vyhotovenia:
04.12.2023

Predmet:
Odborné školenie:"Interný audítor podľa noriem ISO..."- oboznámenie sa s normami

Hodnota bez DPH:
840,00 €

Dodávateľ

Názov:
SGS Slovakia spol. s.r.o.

IČO:
31350810

Adresa:
Kysucká 14
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

Funkcia:
riaditeľ UNLP Košice