Ilustračná foto - personál

Odvoz a zneškodnenie /znehodnotenie biolog. rozložiteľného kuch. odpadu

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2302399

Dátum vyhotovenia:
20.12.2023

Predmet:
Odvoz a zneškodnenie /znehodnotenie biolog. rozložiteľného kuch. odpadu

Hodnota bez DPH:
13 529,00 €

Dodávateľ

Názov:
HUIRON,s.r.o.

IČO:
45447136

Adresa:
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa

Funkcia:
riaditeľ