Ilustračná foto - personál

Oprava a výmena skorodovaného prívodného potrubia studenej vody

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ON2300826

Dátum vyhotovenia:
03.05.2023

Predmet:
Oprava a výmena skorodovaného prívodného potrubia studenej vody

Hodnota bez DPH:
9 699,09 €

Dodávateľ

Názov:
PLYNOINŠTALA s.r.o.

IČO:
31654622

Adresa:
Družstevná 20
044 42 Rozhanovce

Zodpovedná osoba

Podpísal:
MUDr. Ľuboslav Beňa

Funkcia:
riaditeľ