Ilustračná foto - personál

Oprava aretácie na stomat. súprave

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS220149

Dátum vyhotovenia:
21.02.2022

Predmet:
Oprava aretácie na stomat. súprave

Hodnota bez DPH:
129,00 €

Dodávateľ

Názov:
MEDIMA-SK s.r.o.

IČO:
36198455

Adresa:
Kostolná 28
040 01 Košice