Ilustračná foto - personál

oprava germ. žiaričov

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS231026

Dátum vyhotovenia:
08.09.2023

Predmet:
oprava germ. žiaričov

Hodnota bez DPH:
2 313,60 €

Dodávateľ

Názov:
Medicalernst s.r.o.

IČO:
36573671

Adresa:
Trnavská 86
040 11 Košice