Ilustračná foto - personál

Oprava nožného spínača lasera

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS220502

Dátum vyhotovenia:
10.05.2022

Predmet:
Oprava nožného spínača lasera

Hodnota bez DPH:
344,00 €

Dodávateľ

Názov:
Carl Zeiss Slovakia s.r.o.

IČO:
46095969

Adresa:
Račianska 12481/77A
831 02 Bratislava