Ilustračná foto - personál

Oprava parného sterilizátora

Detail

Informácie k dokladu

Číslo
ZTS230336

Dátum vyhotovenia:
17.03.2023

Predmet:
Oprava parného sterilizátora

Hodnota bez DPH:
598,00 €

Dodávateľ

Názov:
BMT s.r.o.

IČO:
31444571

Adresa:
Pod Párovcami 7271/165
921 01 Piešťany